ПРАВИЛА
Всеукраїнського конкурсу сучасної скульптури OPEN ART в рамках проведення художнього проекту під назвою «Рік мистецтва у Каравані».
1. Загальні положення

1.1. Конкурс в рамках проведення художнього проекту під робочою назвою «Рік мистецтва у Каравані» проводиться Товариством з обмеженою відповідальністю «ЛЕКС ХОЛДИНГ» (код ЄДРПОУ 31240623), Україна, 04074, м. Київ вул. Лугова, 12 (далі — Замовник).

1.2. Виконавцем Конкурсу в рамках проведення художнього проекту під робочою назвою «Рік мистецтва у Каравані» є Фізична особа-підприємець Тейлор Дж. Катерина Володимирівна, ІПН 3047107980, платник єдиного податку 3-ї групи за ставкою 5% (надалі — Організатор), яка діє на підставі державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (запис №2 069 000 0000 024457 від 01.11.2010 року).


2. Умови проведення Конкурсу в рамках проведення художнього проекту під робочою назвою «Рік мистецтва у Каравані» (далі — Конкурс)

2.1. Конкурс в рамках проведення художнього проекту під назвою «Рік мистецтва у Каравані» проводиться Замовником на всій території України, за винятком тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя, а також тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській області (далі — «Територія проведення Конкурсу»).

2.2. Конкурс проводиться у період з 00:00:00 5 серпня 2021 року по 23:59:59 2 вересня 2021 року включно (далі — «Строк проведення Конкурсу»).

2.3. Конкурс проходить в рамках проведення художнього проекту під назвою «Рік мистецтва у Каравані», ініційованого ТОВ «ЛЕКС ХОЛДИНГ». Мета Конкурсу — створити три твори або інсталяції (далі — Твори) в публічному просторі на території ТРЦ «Караван Outlet» за адресою: Україна, м. Київ вул. Лугова, 12, які сприятимуть популяризації торгового центру та зроблять сучасне мистецтво доступнішим.

2.4. За підсумками Конкурсу, у ТРЦ «Караван Outlet» буде встановлено три скульптури або інсталяції, які перемогли за результатами голосування членів журі.

2.5. До розгляду приймаються художні роботи, створені спеціально для проекту. Відбір робіт здійснюється експертним журі на конкурсній основі.


3. Вимоги до Учасників Конкурсу

3.1. До участі в Конкурсі запрошуються громадяни України, які проживають на Території проведення Конкурсу, віком від 18 років включно.

3.2. Учасники Конкурсу під час участі у Конкурсі зобов'язуються дотримуватися вимог цих Правил та норм чинного законодавства України.

3.3. Беручи участь у Конкурсі, Учасник Конкурсу погоджується та підтверджує факт ознайомлення і повної згоди з цими Правилами.

3.4. У випадку надання Учасником Конкурсу недостовірних/некоректних даних для участі в Конкурсі, в тому числі щодо засобів зв'язку з таким Учасником Конкурсу, такий Учасник Конкурсу втрачає право на продовження участі у Конкурсі.

3.5. У разі порушення Учасником Конкурсу зобов'язань, передбачених цими Правилами, що призвело до виникнення в Замовника та/або Організатора збитків, Учасник Конкурсу зобов'язаний відшкодувати такі документально підтверджені збитки у повному обсязі.

3.6. Замовник і Організатор залишають за собою право відсторонити від участі в Конкурсі Учасників Конкурсу, які порушили обов'язки, передбачені у цих Правилах.

3.7. Учасник Конкурсу, що не виконує/неналежно виконує умови цих Правил, втрачає право на подальшу участь у Конкурсі.


4. Умови участі в Конкурсі

4.1. Для участі у Конкурсі необхідно коректно заповнити аплікаційну форму та завантажити конкурсний ескіз за посиланням: https://forms.gle/AGAkNKGhmmP3b7Yw5 до 02 вересня 2021 року включно. Аплікаційні форми, що надійшли пізніше вказаної дати, не будуть прийняті до розгляду.

4.2. Конкурсна робота повинна бути ескізом тривимірного художнього твору. Ескіз може бути намальований від руки і відсканований або створений за допомогою комп'ютерної графіки.

4.3. Твір, ескіз якого Учасник подає на конкурс, повинен відповідати темі «Етична мода та екологічне мислення у просторі великого міста».

4.4. Твір, ескіз якого Учасник подає на конкурс, повинен бути реалізований у терміни згідно з п. 6.2, а вартість його виробництва не повинна перевищувати 150 000 гривень. До аплікаційної заявки необхідно додати деталізований бюджет скульптури у форматі *.pdf або *.xls.

4.5. У заявці Учасник повинен вказати чи може він реалізувати її самостійно чи йому потрібна допомога у пошуку матеріалів, логістиці матеріалів, створенню Твору тощо та врахувати це у бюджеті.

4.6. Твір має бути створений особисто Учасником Конкурсу, бути оригінальним і не скопійованим з інших джерел. Твір не повинен порушувати прав третіх осіб, включаючи права інтелектуальної власності.

4.7. Твір не повинен суперечити нормам моралі та містити неприпустиму інформацію.

4.8. Твори, які не відповідають хоча б одній із вищенаведених вимог та/або іншим вимогам цих Правил, до участі в Конкурсі не допускаються.

4.9. Беручи участь у Конкурсі, Учасник Конкурсу автоматично дає згоду Замовнику на використання його робіт, створених для Конкурсу на умовах, вказаних у цих Правилах. Замовник має право на відтворення та демонстрацію ескізів, і може використовувати ескізи в якості реклами конкурсу.

4.9.1 Погоджуючись на участь у Конкурсі, Учасник дає згоду на те, що у разі обрання його одним з 10 (десяти) фіналістів Конкурсу, ним будуть передані права на фотографічні зображення Твору (далі — Фото), а саме право володіння та розпорядження Фото. А саме:

4.9.2. здійснювати на власний розсуд встановлення та переміщення Фото (зміну локації) в межах торгово-розважальних центрів «Караван Outlet» та «Караван Megastor», та в інших публічних місцях, що належать Замовнику або іншим юридичним особам, які знаходяться під безпосереднім або опосередкованим управлінням або контролем ТОВ «ДІ СІ ЕЙЧ ІНФРАСТРАКЧЕ ЕНД РІЕЛ ІСТЕЙТ» (код ЄДРПОУ 38736738), а також використовувати Фото в рекламних матеріалах Замовника та вказаних в цьому пункті юридичних осіб;

4.9.3. розміщувати Фото на інших локаціях за погодженням з Організатором.

4.10. Погоджуючись на участь у Конкурсі, Учасник дає згоду на те, що у разі перемоги у Конкурсі, він передає Організатору, які той, в свою чергу передає Замовнику, безстроково та безвідклично виключні майнові права на створений в рамках художнього проекту під назвою «Рік мистецтва у Каравані» Твір, а саме право володіння та розпорядження Твором, що включає наступні права:

4.10.1. здійснювати на власний розсуд встановлення та переміщення Твору (зміну локації) в межах торгово-розважальних центрів «Караван Outlet» та «Караван Megastor», та в інших публічних місцях, що належать Замовнику або іншим юридичним особам, які знаходяться під безпосереднім або опосередкованим управлінням або контролем ТОВ «ДІ СІ ЕЙЧ ІНФРАСТРАКЧЕ ЕНД РІЕЛ ІСТЕЙТ» (код ЄДРПОУ 38736738), а також використовувати Твір в рекламних матеріалах Замовника та вказаних в цьому пункті юридичних осіб;

4.10.2 розміщувати Твір на інших локаціях за погодженням з Організатором. Замовник не має права здійснювати копію або репродукцію Твору, у будь-якому вигляді чи масштабі без письмового погодження з відповідним автором того чи іншого Твору.

4.11. При розміщенні Твору, або його публічному згадуванні, Замовник/Організатор зобов'язується згадувати ім'я (псевдоніми) його автора, а також що той чи інший Твір створений в рамках художнього проекту під робочою назвою «Рік мистецтва у Каравані».


5. Умови проведення конкурсу

5.1. Учасники Конкурсу повинні взяти до уваги, що журі буде надавати перевагу Творам, які відповідають актуальним тенденціям сучасного мистецтва. Твір повинен бути розробленим спеціально під одну з трьох конкурсних локацій.

5.2. Спочатку експертне журі, яке складається з чотирьох людей, а саме:

  • Леся Хоменко

  • Юлія Волошина

  • Костянтин Дорошенко

  • Денис Белькевич

  • Ірина Поварчук

протягом 12 – 20 вересня обере 10 кращих робіт, які будуть експонуватися у ТРЦ «Караван Outlet» у вигляді фотографічних зображень та ескізів.

5.3. До 24 вересня журі відбере 3 переможців, Твори яких будуть встановлені в ТРЦ «Караван Outlet». Журі обиратиме переможця відповідно до таких критеріїв: якість ескізу, відповідність концепції конкурсу, відповідність простору, де буде встановлений Твір, технічні характеристики та відповідність бюджету вимогам, що зазначені у цих правилах.

5.4. Переможці отримають гонорар у розмірі 25 000 гривень. Гонорар буде перерахований Організатором на рахунок переможців протягом 20 банківських днів від дати підписання виконаних робіт між переможцями конкурсу і Організатором. Гонорар, який виплачується Організатором Переможцям не є частиною бюджету на виробництво скульптури. Але є винагородою за ідею і доведення її до реалізації на умовах запропонованих Організатором.

5.5. Твори, які переможуть, будуть виготовлені та встановлені у ТРЦ «Караван Outlet» за адресою: Україна, м. Київ вул. Лугова, 12.

5.6. Ключові дати конкурсу:

Подача заявок — 12 серпня – 12 вересня 2021 року.

Вибір 10 кращих робіт — 12 – 20 вересня 2021 року.

Вибір 3 робіт-переможців експертною радою — 20 вересня – 24 вересня 2021 року.

Оголошення переможців — 24 вересня 2021 року.

Презентація 1 Твору — до 19 листопада 2021 року.

Презентація 2 Твору — до 17 грудня 2021 року.

Презентація 3 Твору — до 11 лютого 2022 року.


6. Умови реалізації Творів переможців Конкурсу

6.1. Після оголошення переможців Конкурсу протягом 10 (десяти) робочих днів між Організатором та переможцями має бути підписаний Договір про виконання робіт, в якому будуть закріплені строки та вартість реалізації та монтажу Твору, відповідальність сторін.

6.2. Творів мають бути реалізовані в рамках таких термінів:

1 Твір — вересень – листопад 2021 року;

2 Твір — вересень – грудень 2021 року;

3 Твір — вересень 2021 – лютий 2022 року.

6.3 У випадку, якщо переможець Конкурсу проживає не у м. Київ, Організатором забезпечується логістика переможця в обидві сторони у межах 4000 (чотирьох тисяч) гривень, а також покриваються витрати на проживання впродовж 14 днів у межах 14 000 (чотирнадцяти тисяч) гривень.

6.4. Погоджуючись на участь у Конкурсі, Учасник гарантує свою присутність у день відкриття Проекту у ТРЦ «Караван Outlet» у разі перемоги у Конкурсі.

6.5. Погоджуючись на участь у Конкурсі, Учасник дає згоду на те, що у разі перемоги, він стане медійним обличчям проекту — дає коментарі ЗМІ, знімається на відео і т.п.


7. Інші умови Конкурсу

7.1. Участь у Конкурсі автоматично означає факт ознайомлення та повну і безумовну згоду Учасника Конкурсу з цими Правилами. Порушення Учасником Конкурсу або відмова Учасника Конкурсу від належного виконання цих Правил вважається відмовою Учасника від участі в Конкурсі, при цьому така особа не має права на одержання будь-якої компенсації від Організатора/Виконавця.

7.2. Беручи участь у Конкурсі, кожен Учасник тим самим підтверджує свою згоду на передачу, збір, обробку і використання його персональних даних. Персональні дані Учасників Конкурсу будуть використовуватися виключно Замовником/Організатором або уповноваженими ними особами з дотриманням необхідних заходів конфіденційності та виключно у зв'язку з проведенням Конкурсу і не будуть надаватися жодним третім особам для цілей, не пов'язаних із цим Конкурсом. Щодо всіх персональних даних, наданих Учасниками Конкурсу, Замовником/Організатором або уповноваженими ними особами будуть вживатися заходи для забезпечення безпеки персональних даних у відповідності до Закону України «Про захист персональних даних».

7.3. Учасники Конкурсу гарантують наявність у них авторських прав на Твори, що беруть участь у Конкурсі, прав та дозволів на використання зображень третіх осіб та будь-яких інших зображень. Будь-які претензії зі сторони третіх осіб щодо авторських прав на скульптури або їхнього неправомірного використання Замовником вирішуються Учасниками в особистому порядку без залучення Організатора Конкурсу.

7.4. Організатор та Замовник, а також залучені ними треті особи, не несуть відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, епідемії, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діє на Території проведення Конкурсу, інші непідвладні контролю з боку Організатора та Замовника, а також залучених ними третіх осіб, обставини, внаслідок яких реалізація Конкурсу стало неможливим.

7.5. Ці Правила можуть бути змінені та/або доповнені Організатором до початку Конкурсу. Будь-які зміни та/або доповнення до Правил можливі у випадку їхнього затвердження Замовником і їхнього оприлюднення у тому самому порядку, який визначено для інформування про Правила. Такі зміни та/або доповнення набувають чинності з моменту їхнього оприлюднення Організатором.

7.6. Замовник/Організатор не несуть відповідальності за:

7.6.1. Неознайомлення з даними Правилами Конкурсу.

7.6.2. Дотримання Учасниками Конкурсу прав інтелектуальної власності під час створення ними Творів.

7.6.3. Замовник/Організатор на власний розсуд може заборонити подальшу участь у Конкурсі будь-якій особі, яка діє, порушуючи ці Правила Конкурсу, діє деструктивним чином або здійснює дії з наміром докучати, ображати, загрожувати чи заподіювати шкоду будь-якій іншій особі, яка може бути пов'язана з цим Конкурсом.

7.8. Замовник/Організатор має право залучати третіх осіб для повного або часткового виконання даних Правил.

7.9. Терміни, що використовуються в цих Правилах, стосуються виключно цього Конкурсу. У разі виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, неврегульованих цими Правилами, рішення ухвалюється Замовником.

7.10. Усі відносини, що стосуються проведення Конкурсу, регулюються на основі чинного законодавства України. При цьому в ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення цих Правил, і в спірних питаннях, неврегульованих Правилами, остаточне рішення ухвалюється Замовником. Рішення Замовника з усіх питань, пов'язаних із проведенням Конкурсу, є остаточними і не підлягають перегляду. Результати Конкурсу не підлягають перегляду.
Рік мистецтва в Каравані
вул. Лугова, 12, Київ, Україна
openart.karavan@gmail.com