ЗГОДА
на обробку персональних даних
Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» даю згоду на:

- обробку моїх персональних даних з первинних джерел у такому обсязі: ім'я та прізвище, вік, персональну контактну інформацію (і-мейл та телефон), місце проживання, дані про участь у міжнародних та європейських проектах;

- використання персональних даних, що передбачає дії володільця бази щодо обробки цих даних, в тому числі використання персональних даних відповідно до їх професійних чи службових або трудових обов'язків, дії щодо їх захисту, а також дії щодо надання часткового або повного права обробки персональних даних іншим суб'єктам відносин, пов'язаних із персональними даними (стаття 10 зазначеного Закону);

- поширення персональних даних, що передбачає дії володільця бази персональних даних щодо передачі відомостей про фізичну особу з бази персональних даних (стаття 14 зазначеного Закону);

- доступ до персональних даних третіх осіб, що визначає дії володільця бази персональних даних у разі отримання запиту від третьої особи щодо доступу до персональних даних, у тому числі порядок доступу суб'єкта персональних даних до відомостей про себе (стаття 16 зазначеного Закону).

Зобов'язуюсь у разі зміни моїх персональних даних надавати у найкоротший строк уточнену, достовірну інформацію та оригінали відповідних документів для оновлення моїх персональних даних.
Рік мистецтва в Каравані
вул. Лугова, 12, Київ, Україна
openart.karavan@gmail.com